انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- درباره پایگاه
درباره پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 
پایگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با هدف تبیین، آگاه‌سازی و بسط و توسعه اقدامات و برنامه‌های این انجمن و تسهیل و تقویت اجرای اهداف راهبردی، در بستر الکترونیکی و فضای مجازی، طراحی گردیده است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
http://iranmedicallaw.ir/find.php?item=1.99.22.fa
برگشت به اصل مطلب