انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- عضویت در انجمن
عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 
۱. مزایای عضویت در انجمن:
- دریافت کارت عضویت انجمن علمی حقوق کودک ایران؛
- صدور گواهی عضویت؛

- برخورداری از تخفیف ۱۰% الی ۲۰% در حق ثبت نام برای شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط انجمن؛
- اعطای گواهی به شرکت‌کنندگان در دوره های آموزشی و امتیاز بازآموزی به اعضای انجمن؛

۲. انواع و شرایط عضویت در انجمن:
۱) عضویت پیوسته؛
مؤسسات انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های حقوقی و وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
۲) عضویت وابسته؛
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند پیش شاغل باشند.
۳) عضویت دانشجویی؛
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های حقوق به تحصیل اشتغال دارند.
۴) عضویت افتخاری؛
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های دانش حقوق پزشکی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند.
۵) اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط، فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.


۳. نحوی درخواست عضویت:
برای درخواست عضویت در انجمن، فرم پیوست را پس از بارگیری تکمیل نموده (به صورت دستی یا الکترونیکی) و به همراه موارد ذیل به آدرس ایمیل انجمن به نشانی iamedlawgmail.com ارسال نمایید.
- تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، این صفحه نیز ارسال گردد)؛
- تصویر روی کارت ملی؛
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا گواهی معتبر فارغ التحصیلی؛
- کارت دانشجویی (مختص به دانشجویان)؛
- تصویر عکس پرسنلی؛
- رزومه (CV)؛
* پس از وصول مدارک ارسالی توسط متقاضی و بررسی سوابق، تصمیم گیری در خصوص درخواست ها در جلسه هیأت مدیره انجمن طرح و نتیجه عضویت متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

* لازم به ذکر است ثبت نام در پایگاه انجمن برای تأیید عضویت الزامی می‌باشد.

۴. مبلغ حق عضویت سالیانه:
- عضویت پیوسته: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
- عضویت دانشجویی: ۷۰۰/۰۰۰ ریال
- عضویت وابسته: ۷۰۰/۰۰۰ ریال
                                                                  
۵. تمدید عضویت:
- تصویر جدید عکس پرسنلی؛
- واریز حق عضویت سالیانه و ارسال رسید بانکی
؛
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
http://iranmedicallaw.ir/find.php?item=1.68.24.fa
برگشت به اصل مطلب