انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- اخبار انجمن
اطلاعیه برگزاری نشست سه شنبه های زیستی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع: اخلاق زیستی و جهانی شدن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 

اطلاعیه برگزاری نشست سه شنبه‌های زیستی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع: اخلاق زیستی و جهانی شدن
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ سخنران دکتر محمود عباسی -رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
http://iranmedicallaw.ir/find.php?item=1.61.20.fa
برگشت به اصل مطلب