انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- ساختار تشکیلاتی انجمن
ساختار تشکیلاتی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 
۱. ارکان اصلی انجمن طبق اساسنامه عباتند از:
الف- مجمع عمومی ب- هیأت مدیره  ج- بازرس

۲. کمیته‌های علمی انجمن:
انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره برای آن‌ها تعیین می‌شود به فعالیت بپردازد.
۱) کمیته آمار و اطلاعات؛
۲) کمیته پشتیبانی؛
۳) کمیته روابط عمومی و امور بین‌الملل؛
۴) کمیته آموزش؛
۵) کمیته پژوهش؛
۶) کمیته گردهمایی‌های علمی؛
۷) کمیته انتشارات؛
۸) کمیته دانشجویی؛
۹) کمیته هماهنگی و امور استان‌ها؛
۱۰) کمیته حقوق سلامت؛
۱۱) کمیته حقوق بیماران؛
۱۲) کمیته حقوق زیست فناوری؛
* انجمن مجاز به تشکیل کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود نیز می‌باشد.


۳. گروه‌های علمی انجمن:
۱) گروه اخلاق پزشکی؛
۲) گروه فقه پزشکی؛
۳) گروه حقوق بهداشتی؛
۴) گروه حقوق داروسازی؛
۵) گروه حقوق دندانپزشکی؛
۶) گروه حقوق روانپزشکی؛
۷) گروه حقوق پیراپزشکی؛
۸) گروه حقوق پرستاری؛
۹) گروه حقوق ژنتیک؛
۱۰) گروه بین‌الملل پزشکی؛
۱۱) گروه مالکیت فکری؛
۱۲) گروه حقوق ایدز؛
۱۳) گروه حقوق هوش مصنوعی؛
۱۴) گروه حقوق تراجنسیت‌ها؛
* انجمن مجاز به تشکیل گروه‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود نیز می‌باشد.


۴. انواع و شرایط عضویت در انجمن:
۱) عضویت پیوسته؛
مؤسسات انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های حقوقی و وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
۲) عضویت وابسته؛
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند پیش شاغل باشند.
۳) عضویت دانشجویی؛
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های حقوق به تحصیل اشتغال دارند.
۴) عضویت افتخاری؛
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های دانش حقوق پزشکی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند.
۵) اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط، فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

- برای دریافت نمودار ساختار تشکیلاتی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اینجا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
http://iranmedicallaw.ir/find.php?item=1.58.27.fa
برگشت به اصل مطلب