به وب سایت انجمن خوش آمدید
banner
  rss
English فارسی
فصلنامه ها


امکان پرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام 

 

اخبار انجمن

خروج ایران از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک تکذیب شد
1400/07/20

رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تکذیب خروج ایران از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکی از فعال‌ترین مراجع ملی کنوانسیون‌های حقوق کودک سازمان ملل است و در دولت سیزدهم فعال‌تر از قبل در عرصه‌های ملی و بین المللی حضور خواهد داشت.

محمودعباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیردادگستری در گفتگو با میزان برخی خبر‌های منتشره مبنی بر خروج جمهوری اسلامی ایراناز پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانه‌های معاند عنوان کردو گفت: ابلاغ سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک سند راهبردی درحمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که به تبیین برخی ارزش‌های حاکم بر این حوزهو حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌پردازد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تصویب و ابلاغ آن ازسوی ریاست جمهوری به‌هیچ‌وجه به‌معنای نادیده انگاشتن کنوانسیون حقوق کودک سازمانملل نیست. کنوانسیون حقوق به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیدهو مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که تالی تلو قوانین عادی است، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواندناسخ قوانین مصوب پارلمان باشد.
وی افزود: آنچه در ماده
۱۳سند ملی حقوق کودک مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره شده، تأکید بر حقشرط جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفاد کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد که حرف تازه‌اینیست و پیش از این جمهوری اسلامی ایران با تحفظ حق شرط، مفاد کنوانسیون را پذیرفتهاست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکیاز فعال‌ترین مراجع ملی کنوانسیون‌های حقوق کودک سازمان ملل است و در دولت سیزدهمفعال‌تر از قبل در عرصه‌های ملی و بین المللی حضور خواهد داشت.

بیشتربخوانید:

·در زمینه حقوق زنان و کودکان مشکل خلاء قانونی وجود ندارد

ویبا اشاره به سخنان مقام معظم رهبری تأکید کرد: بدون تردید در عرصه حقوق کودک نیزبه عنوان یکی از مصادیق برجسته حقوق بشر نه تنها با قوت و قدرت در عرصه‌های جهانیو سازمان ملل حضور خواهیم داشت؛ بلکه ارزش‌های حقوق بشری اسلام و حقوق کودکبرگرفته از آموزه‌های دینی را به رخ دنیا خواهیم کشید.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: ما به تعهدات بین المللیخود پایبندیم و بر خلاف ایالات متحده که تنها کشور جهان است که به عضویت کمیتهحقوق کودک سازمان ملل درنیامده و در سال‌های اخیر از برخی از معاهدات بین المللیخارج شده، ما از هیچ معاهده بین المللی خارج نخواهیم شد و با صدای بلند در عرصهجهانی اعلام می‌کنیم که ما کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را با حق شرط پذیرفتهایم و آن بخش از مفاد کنوانسیون را که مغایر با موازین اسلامی باشد اجرا نخواهیمکرد.
وی تصریح کرد: این حقی است که جامعه جهانی برای کشور‌ها به رسمیت شناخته و جمهوریاسلامی ایران هم یکی از کشور‌های فعال عضو سازمان ملل است که در چارچوب مقرراتداخلی و بین المللی که بدان متعهد است عمل خواهد کرد.
عباسی گفت: پس از ابلاغ ستاد ملی حقوق کودک آن را در دستور کار کمیته حقوقی شورایهماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دادیم و نتیجه آن در جلسه بعدی شورایهماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که به ریاست وزیر دادگستری و با حضورنمایندگان دستگاه‌ها و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد، درخصوص چگونگی اجرای مفاد سند ملی حقوق کودک آن را در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی بیان کرد: ما اعتقاد داریم مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و مفاد سند ملیحقوق کودک مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل جمع هستند و هر دو لازم الاجرا و درقوانین و مقررات ما سازو کار‌های لازم برای برون رفت از موارد معارض پیش بینی شدهاست.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پایان اذعان کرد: چنانچه مواردیدر سند پیش بینی شده باشد که به تبیین موارد مغایر با موازین شرع پرداخته باشد ازآن جهت که ما کنوانسیون را با حق شرط پذیرفته ایم از دایره اجرا خارج می‌شود که درصورت مشاهده موارد این‌چنینی سازوکار‌های قانونی آن وجود دارد که ما را به بن‌بستنمی‌رساند
.


روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

تمبر یادبود
همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی
تمامی حقوق این سایت برای انجمن اخلاق و حقوق پزشکی ایران محفوظ است @ 1389
طراحی: شرکت پوژمان