به وب سایت انجمن خوش آمدید
banner
  rss
English فارسی
فصلنامه ها


امکان پرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام 

 

حقوق روانپزشکی

در واقع حقوق روانپزشکی را می‌توان دانش بهره‌وری از روانپزشکی برای کمک به اجرای قانون و عدالت دانست و این موضوع در مفهوم وسیع تمام جنبه‌های قانونی چون قوانین مدنی و کیفری حاکم بر امور روانپزشکی و فوق‌تخصصی روانپزشکی را شامل می‌شود.

1. حقوق در روانپزشكي به اصول حاكم بر رفتار روانپزشكان و نيز ساير متخصصان بهداشت رواني اطلاق مي شود و رشته اخلاق با خوب و بد، درست و غلط، وظايف اخلاقي، مسئوليتها و تعهدات سر و كار دارد.

2. ضوابط حرفه اي اكثر سازمانهاي حرفه اي و بسياري از گروه هاي شغلي داراي ضوابط حقوقی/ اخلاقي هستند. اين ضوابط شامل توصيه هايي در مورد استفاده از روشهاي ماهرانه علمي، خودتنظيمي رفتارهاي نادرست حرفه اي و احترام به حقوق و نيازهاي بيماران، خانواده ها، همكاران و جامعه است.

3. اصول حقوق و اخلاق اساسي:
الف: خودمختاري 
Autonomy
ب: عدم زيان بخشي 
Non Detrimental
ج: خيرخواهي
Benevolence
د: عدالت 
Justice

4. مسائل ويژه:
الف: نقض مرز جنسی
Sexual boundary violation
ب: غیر نقض مرز جنسی
Non Sexual boundary violation
ج: ایدئولوژی کسب و کار
Business Ideological
د: موارد محرمانه اجتماعی مالی
Social Financial Confidentiality
ه: برخورد با مطبوعات
Dealing with the press
و: اختلال پزشکان
Impaired physicians
ز: پزشکان در آموزش
physicians in Training

5. در اصول حقوق/اخلاق پزشكي و توضيحات متخصص روانپزشكي، پزشك بايد به ارائه خدمت پزشكي توأم با دلسوزي و احترام به وقار انساني علاقه مند و متعهد باشد. روانپزشك بايد با صداقت با بيماران و همكاران برخورد كند، تلاش كند پزشكاني را كه از لحاظ منش يا صلاحيت تخصص دارند و يا به تقلب يا فريبكاري مي پردازند، افشا كند. پزشك بايد به قانون احترام بگذارد و مسئوليت خود را در جستجوي تغيير مقتضياتي كه با حداكثر مصالح بيمار در تضادند بشناسد.

6. اصول حقوق/اخلاق پزشكي و توضيحات مختص روانپزشكي، پزشك بايد به حقوق بيماران، همكاران و ساير متخصصين بهداشتي احترام بگذارد و در قالب محدوديتهاي قانوني، اسرار بيمار را محفوظ بدارد. پزشك بايد به طور مداوم به مطالعه، افزايش دانش علمي خود بپردازد، اطلاعات مناسب را در اختيار بيماران، همكاران و عموم جامعه قرار دهد، مشاوره درخواست كند و در مورد لزوم از توانايي ساير متخصصين بهداشتي بهره جويد. پزشك بايد به جز در مواردي اضطراري، براي مراقبت مناسب از بيمار، در انتخاب بيمار، همكار و محيط ارائه خدمات پزشكي آزاد باشد.

7. اصول حقوق/اخلاق پزشكي در پرسشهاي اخلاقي و پاسخ آنها، رها كردن ارث صلاحيت رازداري، تعارض منافع تشخيص بدون معاينه، تقسيم دستمزد، گزارش دهي ضبط ويديويي و ضبط صدا.

تمبر یادبود
همایش ملی پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی
تمامی حقوق این سایت برای انجمن اخلاق و حقوق پزشکی ایران محفوظ است @ 1389
طراحی: شرکت پوژمان